08 luty 2023

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Smardzewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki

Zalew Sulejowski i malownicza dolina rzeki Pilicy są niewątpliwie jednymi z największych atrakcji turystycznych i przyrodniczych powiatu tomaszowskiego, a także Gminy Tomaszów Mazowiecki. Jest to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej, kajakowej oraz sportów wodnych. Jednak, by w pełni rozwijać gospodarkę turystyczną w oparciu o walory przyrodnicze, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla turystów i wczasowiczów. W 2022 r. rozpoczęły się prace budowlane przy zagospodarowaniu na cele turystyczno- rekreacyjne terenu nad Zalewem w miejscowości Smardzewice. Ruszyły także prace przy budowie ścieżek rowerowych wokół Zalewu, łączących pobliski Tomaszów Mazowiecki z terenami rekreacyjnymi na Zalewem oraz Pilicą.  

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Smardzewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki”, dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.721.448,00 zł.  Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Tomaszów Mazowiecki.

 

W ramach projektu realizowane są dwa działania:

  • budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice – realizacja w 2023 r.,
  • przebudowa drogi gminnej nr 107101E – ul. Południowa w Smardzewicach na odcinku od   Klonowej do ul. Głównej – realizacja w 2024 r.

 

W styczniu br. rozpoczęły się prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Tomaszów Mazowiecki do skrzyżowania z ul. Prof. Jakuba Tomanka w Smardzewicach. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o długości 2,176 km. Szerokość ścieżki wyniesie 2,5m. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 1.807.816,80 zł brutto. Wykonawca – firma Eurobruk Firma „Marusik”  planuje zakończyć prace jeszcze przed wakacjami.  Ścieżka połączy dwa istniejące już ciągi rowerowe tj. ścieżkę wzdłuż ul. Głównej w Smardzewicach ze ścieżką wzdłuż ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim, co umożliwi bezpieczny dojazd rowerem z Tomaszowa Mazowieckiego nad Zalew Sulejowski.

                Zostanie również przebudowana ul. Południowa w Smardzewicach na odcinku od  ul. Klonowej do ul. Głównej. W ramach zadania powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej,  nowy ciąg pieszo-rowerowy w obrębie skrzyżowania z ul. Główną, a także przebudowana jezdnia i sieć oświetlenie drogowe. Wykonawcą tych robót jest również firma Eurobruk Firma „Marusik”.  Prace rozpoczną się  w IV kwartale 2023 r.,  po zakończeniu robót drogowych na Klonowej w Smardzewicach. Wartość robót budowlanych wyniesie 1.056.866,20 zł brutto.

Turystyka stanowi priorytetowy kierunek rozwoju gminy Tomaszów Mazowiecki, ze względu  na doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku, unikalną przyrodę, zabytki  i atrakcje turystyczne. Jednak by osiągnąć ten cel konieczne jest właściwe wykorzystanie oraz wyeksponowanie tych walorów, przede wszystkim poprzez budowę infrastruktury turystycznej. Turyści chcą być aktywni i chcą korzystać z dobrej infrastruktury, do czego niezbędna jest rozbudowa tras rowerowych oraz rewitalizacja zniszczonych terenów rekreacyjnych.

Galeria

Kalendarz