10 styczeń 2019

Bezpieczne skrzyżowanie dróg w Ciebłowicach Dużych

W połowie grudnia 2018 r. zakończono roboty przy budowie nowego skrzyżowania w centrum wsi Ciebłowice Duże. Wykonawcą robót drogowych oraz oświetleniowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Część drogi uzyskała nową lokalizację. Odcinek drogi biegnący koło Domu Ludowego został przesunięty w kierunku zachodnim. Na przebudowanym skrzyżowaniu została wykonana nowa jezdnia bitumiczna oraz chodnik dla pieszych. Dodatkowo wykonano zatoki autobusowe, miejsca parkingowe i oświetlenie uliczne. Koszt przebudowy ciągów komunikacyjnych w Ciebłowicach to ponad 1,3 mln. zł.

Dodatkowo ta sama firma przebudowała sieć elektroenergetyczną w zakresie sieci transformatorowej za kwotę ponad 200 tys. zł, w celu uwolnienia przestrzeni pod zagospodarowanie rekreacyjne przed Domem Ludowym.

Kalendarz