18 czerwiec 2024

Będzie bezpieczniej na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

W dniu 17 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki - Sławomir Bernacki i Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim - mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy policji. Dodatkowe patrole policji będą realizowane na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie 17 czerwca do 30 listopada 2024 roku w szczególności na obszarach rekreacyjno-wypoczynkowych Zalewu Sulejowskiego, rzeki Pilicy i terenach przywodnych oraz innych miejscach wynikających z bieżącej analizy i mapy zagrożeń. W ramach współpracy, gmina udostępniła policji pomieszczenie w budynku administracyjnym znajdującym się na zrewitalizowanym terenie w Smardzewicach.  Na powyższy cel gmina przekazała dotację w wysokości 17 500,00 zł.

Galeria

Kalendarz