fotowoltaika111.jpg 22 maj 2019 Informacja o konkursie na „Odnawialne Źródła Energii” W sierpniu 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-Iż.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. Nabór wniosków trwał od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r. W ramach przedmiotowego konkursu Gmina Tomaszów Mazowiecki złożyła w dniu 19 stycznia 2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu o nr WND-RPLD.... więcej > Koncert-Piesni-Maryjnych-2019-34.JPG 13 maj 2019 Gminny Koncert Pieśni Maryjnych w Sanktuarium Św. Anny w Smardzewicach Tradycyjnie w maju już po raz czwarty w gościnnych progach Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach w dniu 12 maja o godz. 16.00 odbył się Koncert Pieśni Maryjnych, który rozpoczęła Anna Robak. Gospodarzami tego wydarzenia byli proboszcz i gwardian parafii św. Anny o. Marek Zienkiewicz oraz wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki p. Franciszek Szmigiel. Przybyłych na koncert powitał proboszcz parafii, który wyraził swoją radoś... więcej > 20190508_114055.jpg 09 maj 2019 Spotkania autorskie w ramach projektu „Z Książką na Walizkach” W dniu 8 maja w święto Bibliotekarzy i Bibliotek, w dwóch Filiach Bibliotecznych odbyły się spotkania autorskie w ramach projektu „Z Książką na Walizkach”. Tegoroczne 7 łódzkie spotkania z młodymi czytelnikami odbywały się pod wspólnym tytułem: Co w trawie piszczy... więcej > NIECZYNNE11.jpg 26 kwiecień 2019 Urząd Gminy nieczynny w dniu 2 maja 2019 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że w dniu 2 maja 2019 roku Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki będzie nieczynny... więcej > pszczoly.jpg 11 kwiecień 2019 "Gmina przyjazna pszczołom" - informacja dla rolników Rolniku, ogrodniku, sadowniku, wykonaj opryski po ustaniu lotu pszczół, czyli wieczorem lub w nocy. Wykonaj oprysk tylko po sprawdzeniu przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości patogenów. Wykonując opryski zachowaj szczególne środki ostrożności. Pamiętaj, opryski należy wykonywać nie stwarzając zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt... więcej > DSC_0610-xx.jpg 08 kwiecień 2019 Koło Gospodyń Wiejskich z Łaziska na XVI Powiatowym Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych w Będkowie Tradycyjnie jak, co roku Gmina Tomaszów Mazowiecki uczestniczyła w Powiatowym Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych organizowanych przez Gminę Będków i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. W tym roku konkurs odbył się w dniu 7 kwietnia 2019 r w Domu Kultury w Będkowie... więcej > 3.2019-081_.jpg 14 marzec 2019 Budowa Domu Kultury w Wiadernie realizowana przy udziale środków unijnych Trwają prace budowlane na obiekcie Domu Kultury w Wiadernie. Obiekt będzie służył jako miejsce imprez kulturalnych oraz spotkań mieszkańców... więcej > P1000656.jpg 14 marzec 2019 Ulica Górna w Zaborowie Drugim – rozpoczynamy przebudowę W Zaborowie Drugim zostanie przebudowana ulica Górna na odcinku ok. 660 mb wraz ze skrzyżowaniem ulic Piękna, Równa i Nadrzeczna. Jezdnia ulic Górnej i Pięknej zostanie poszerzona do ok. 5 m... więcej > 9223730-lawki-w-klasie-szkolnej-900-547.jpg 14 marzec 2019 Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki W dniu 30 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki podpisał umowę z Województwem Łódzkiem na dofinasowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki”. Projekt będzie realizowany przez 2 lata we wszystkich gminnych szkołach podstawowych tj. w Chorzęcinie, Komorowie, Smardzewicach, Wiadernie i... więcej > 3.2019-063_.jpg 12 marzec 2019 Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie Pod koniec ubiegłego roku Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę na termomodernizację budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Roboty budowlane na obiekcie wykonuje Zakład Ogólnobudowlany OGBUD s.c. Sylwester Nabiałek z Tomaszowa Mazowieckiego... więcej >

Kalendarz