01 lipiec 2022

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki  podczas uroczystej sesji, która odbyła się 30 czerwca 2022r. udzieliła jednogłośnie Wójtowi Franciszkowi Szmiglowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy za rok 2021, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki  absolutorium. Jest ono wyrazem akceptacji Rady Gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku. Wójt podziękował za zaufanie i wsparcie, jak również wyraził wdzięczność za pomoc we współpracy radnym, pracownikom urzędu gminy oraz dyrektorom i kierownikom  podległych jednostek.

Galeria

Kalendarz