12 styczeń 2022

991 Assistant PGE Dystrybucja

Informujemy, że dostępna jest do pobrania aplikacja służąca poprawie komunikacji z Odbiorcami, a dotyczącej: aktywacji newslettera, zgłoszeń przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii oświetlenia ulicznego, pozyskania informacji o stanie sieci.

Więcej informacji na stronie :

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/aplikacja-991-assistant

Kalendarz