15 wrzesień 2022

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie

W sobotę w m. Zawada  odbyła się uroczystość związana jubileuszem 100-lecia działalności jednostki OSP w Zawadzie.  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową  na placu remizy. Dowódca OSP dh Grzegorz Żerek złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Tadeuszowi Cisowskiemu. Dh Krzysztof Ogórek – Sekretarz OSP Zawada przywitał  przybyłych gości, a rys historyczny przedstawił dh Tomasz Kosior. Podczas święta jednostki poświęcona oraz symbolicznie odsłonięta została tablica pamiątkowa, poświęcona druhom OSP, zmarłym strażakom, założycielom jednostki, ufundowana przez mieszkańców Zawady z podziękowaniem za pracę na rzecz lokalnej społeczności. W dalszej części uroczystego wydarzenia ks. proboszcz Józef Jeleń z parafii w Chorzęcinie,  poświęcił samochód pożarniczy  MAN, który został przekazany w marcu 2020 r. przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - Franciszka Szmigla. Jubileusz 100-lecia jednostki był okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i tytułów honorowych dla druhen i druhów oraz osób i instytucji wspierających działalność jednostki. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska wraz z Radymi Rady Gminy i Z-ca Wójta Gminy – Sławomir Bernacki. Dziękując strażakom za ich ofiarność, trud i wysiłek ponoszony w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków, złożyli list gratulacyjny na ręce Prezesa OSP Zawada – Bogdana Krężelewskiego. Podczas uroczystości przygrywała orkiestra dęta przy OSP Zawada pod batutą kapelmistrza Andrzeja Żerka.  
       Gratulujemy wspaniałego jubileuszu oraz życzymy wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań w kolejnych latach funkcjonowania Jednostki.  

Kalendarz