09 październik 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach w 2020 roku otrzymała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5350 zł w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W ramach dotacji zakupione zostały nowości książkowe do biblioteki głównej w Smardzewicach oraz do Filii Bibliotecznych w Komorowie, Twardej, Wiadernie i Zawadzie.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest miedzy innymi przez uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych o nowości wydawnicze.
Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach.

Galeria

Kalendarz